Våre tjenester

«Skomaker – bli ved din lest!»

Gjør det du er god på – overlat støttefunksjoner som er vesentlig at fungerer til andre.

Tjenester

Online Backup

Hvert år rammes flere bedrifter av alvorlige driftsstopp. Tap av kritisk bedriftsdata, og nedetid over en periode kan føre til store tap – kunder opplever rot, de ansatte opplever rot – og ikke minst – og verst, det blir ett økonomisk tap. Nedetid = Tap av produksjon = Tap av inntjening.

Hva støttes?

SQL, Exchange, MySQL, Oracle, Microsoft 365 porteføljen. Windows, Mac og Linux.

Tjenester
Tjenester

IT-Drift

Vi påtar oss fullstendig ansvar for leveransen til deres virksomhet – vi passer på gjeldende regelverk blir fulgt til enhver tid. Vi er en komplett leverandør av IT-tjenester, og administrerer driften med fokus på kvalitet og optimalisering av konkurransedyktige priser for deg som kunde.

Hvorfor?

Først og fremst – vi jobber KUN med IT – og dette er vi eksperter på. Vi kan dette – og sånn sett påtar vi oss også fullstendig ansvar for de tjenester vi tilbyr – risikoen ligger hos oss som leverandør. Det er en trygghet for deres virksomhet.

Fordeler

Dyre investeringer av teknologi som dere normalt sett må stå for – påtar vi oss ansvaret for i våre miljøer – dette vil igjen bidra til å gi dere en mer produktiv arbeidsplass – og er slik utviklingen på utstyr har vært de siste årene absolutt mest bedriftsøkonomisk over tid.

Nettverk

Nettverket i en virksomhet er grunnmuren for kommunikasjon – internt og eksternt mot kunde. Vi har solid kompetanse på å sette opp nye nettverk, drifte eksisterende nettverk – og vedlikeholde disse.

Tjenester