Smidig og trygg IT.
For liten, som for stor.

Wtek W-tek W-tek gruppen IT IKT Byremo  Vanse  Data Data hjelp Sørlandet  Agder Bedrifter Trygg IT Smidig IT IT sikkerhet IT drift Nettverk Skytjenester Serverdrift Online backup  Nettvett  IT-konsulent  Servicedesk 4529 Byremo  38282100 IT- løsninger

IT Sikkerhet

  • I en tid hvor dataangrep opptrer hyppigere og hyppigere.
  • I en tid hvor informasjon man oppbevarer internt, så vell som på vegne av kunde blir mer sensitiv stilles det stadig større krav til å beskytte seg mot trusler rettet mot virksomheten.
  • I en tid hvor ansatte i større grad bruker jobb-pc på hjemmekontor – hvor tidligere bruk foregikk primært på jobbnettverk, men nå er flyttet over til private hjemmenettverk – med minimal grad av sikkerhet, er god beskyttelse helt essensielt.

Statistikk viser en drastisk økning i antall angrep både i Norge og resten av verden. I tillegg til økt mengde angrep, har også angrepsmetodene økt betraktelig. 

 

Det er slutt på tanken om man blir angrepet. Vi snakker om når angrepet kommer, og om hvor godt forberedt man er.

Sikkerhetssjekk

Vi tilbyr sikkerhetssjekker innenfor IT til bedrifter.

Hensikten med en slik sjekk er å avdekke svakheter i IT-miljøet samt forslag til utbedringer der det måtte være behov.

Alt i alt en god dokumentasjon for eksisterende løsning og status rundt IT sikkerhet.