Kontakt oss

Kontakt Skjema

Kontakt oss

Postadresse

W-TEK AS
Loneveien 1
4529 Byremo

Telefon

Sentralbord: 382 82 100

Bli kontaktet

Microsoft 365

Programvaren som tidligere bare het «office-pakken». Dette er verdens mest brukte programpakke for tekstbehandling, regneark og epost for virksomheter. Microsoft 365 tilbyr løsninger for produktivitet og samarbeid, intelligente skytjenester og sikkerhet i verdensklasse. Moderne verktøyer som effektiviserer forretningsprosesser for din bedrift.

Online Backup

Hvert år rammes flere bedrifter av alvorlige driftsstopp. Tap av kritisk bedriftsdata, og nedetid over en periode kan føre til store tap – kunder opplever rot, de ansatte opplever rot – og ikke minst – og verst, det blir ett økonomisk tap. Nedetid = Tap av produksjon = Tap av inntjening.

Nettverk

Nettverket i en virksomhet er grunnmuren for kommunikasjon – internt og eksternt mot kunde. Vi har solid kompetanse på å sette opp nye nettverk, drifte eksisterende nettverk – og vedlikeholde disse. Å sikre seg mot nedetid ved å fjerne «floker» på nettverket – som over tid vil oppstå sørger for eliminering av nedetid og sikker drift.

IT-Drift

Vi påtar oss fullstendig ansvar for leveransen til deres virksomhet – vi passer på gjeldende regelverk blir fulgt til enhver tid. Vi er en komplett leverandør av IT-tjenester, og administrerer driften med fokus på kvalitet og optimalisering av konkurransedyktige priser for deg som kunde. Vårt leveranseapparat setter kvalitet, ansvar og driftssikkerhet i absolutt første rekke.

IT-Sikkerhet

I en tid hvor dataangrep opptrer hyppigere og hyppigere – i en tid hvor informasjon man oppbevarer internt, så vell som på vegne av kunde blir mer sensitiv stilles det stadig større krav til å beskytte seg mot trusler rettet mot virksomheten. I en tid hvor ansatte i større grad bruker jobb-pc på hjemmekontor – hvor tidligere bruk foregikk primært på jobbnettverk, men nå er flyttet over til private hjemmenettverk – med minimal grad av sikkerhet, er god beskyttelse helt essensielt.

Møterom

Møter holdes både internt – og eksternt, oftere og oftere i en kombinasjon. Hvor kunde sitter eksternt på sitt kontor og i sitt miljø, hvor din virksomhet sitter på hovedkontor. Sammen skal dere finne løsninger og ha en forutsigbar kommunikasjonsplattform som fungerer.

Kameraovervåkning

Om du driver butikk, eller har en større virksomhet hvor du vurderer overvåkning – så har vi smarte løsninger på dette. Èn boks – med tilgang til flere kameraer. Hvor tilgang til kamera kan foregå via mobiltelefon/ipad når du ikke er i nærheten av kamera. Veldig funksjonelt – og driftssikkert.