6 tips til ett stabilt og sikkert nettverk

Nettverk er ofte ikke noe bedrifter tenker spesielt mye på før det oppstår eventuelle problemer – enten om Internett ikke fungerer, eller om utstyret er blitt hacket. I dette innlegget gir vi deg seks enkle tips til hva du kan gjøre for at bedriften skal ha et stabilt og sikkert nettverk.

TIPS 1: Kjøp utstyr fra en anerkjent produsent

Utstyr fra de beste produsentene koster ofte litt mer, men er til gjengjeld mer stabilt og bedre testet. Det leveres i tillegg med gode sikkerhetsfunksjoner og supportavtaler. Dette gjelder spesielt brannmurer, routere, switcher og aksesspunkter.

Tips i tipset: ikke kjøp utstyr ment for privatbruk, men kjøp utstyr som passer størrelsen og behovet til din bedrift.

TIPS 2: Velg riktig frekvensbånd

Trådløst nettverk har flere frekvensbånd hvorav 2.4Ghz, et av de eldre typene, er det flertallet benytter seg av. 2.4Ghz båndet er begrenset, og konkurrerer ofte med trådløse sendere i nærheten. Det er nå mulig å benytte 5Ghz bånd om 2.4Ghz båndet er overbelastet i ditt område. Nyere utstyr støtter 5Ghz bånd, som har flere kanaler å velge mellom, som igjen øker sjansen for å finne en støyfri kanal.

TIPS 3: Plasser senderen høyt

For å få et stabilt trådløst nettverk er det viktig at aksesspunkter er plassert høyt, sentralt og synlig.

Tips i tipset: kan du se senderen der du sitter har du som oftest gode signaler.

TIPS 4: Følg med på sikkerhetsoppdateringer

Ettersom trusselbildet er i stadig utvikling er det viktig at utstyret oppdateres jevnlig. De beste produsentene er raskt ute med nye oppdateringer for å tette nye sikkerhetshull og mulige feil, så alt du eller din IT-leverandør behøver å passe på er at utstyret er oppdatert.

TIPS 5: Erstatt eldre utstyr

Med årene vil komponentene i utstyret bli eldre, som vil øke sjansen for ustabilitet. Utstyr som er over 5 år er ofte utenfor support fra produsent, og vil ikke bli oppdatert med viktige sikkerhetsoppdateringer. Vær derfor bevisst på når det er på tide å bytte ut utstyret.

TIPS 6: Ha en avtale med en driftleverandør

Det fins flere driftleverandører med god kompetanse på området, som tar ansvar for overvåking av utstyr, sikkerhetsoppdateringer og supportavtaler. Disse kan i tillegg gi anbefalinger til hvilket utstyr og frekvensbånd du burde velge, hvor skal det plasseres, samt gi veiledning i forhold til lover og forskrifter.

Konklusjon

Det er flere ting du burde tenke på i forbindelse med anskaffelse, montering og oppfølging av nettverksutstyret til din bedrift. I dette innlegget har vi gitt deg seks tips, som kan bidra til å løse en del utfordringer. Dersom du har noen spørsmål relatert til nettverk som du ikke fikk svar på i dette innlegget, er det bare å ta kontakt!

Hvorfor «glemmer» mange å gjennomføre beredskapsøvelser innen IKT-området?

Alle må øve for å sikre at de er i stand til å håndtere ekstraordinære hendelser og kriser. Dette gjelder i like stor grad innen IKT-området.

Mange virksomheter er ikke sikre på om de er i stand til å håndtere uforutsette hendelser som kan ramme virksomheten. Dette er et stort problem for både virksomheten selv og kundene deres. Nå er verden rammet av en pandemi – hvor mange var forberedt? Hvem har beredskapsplaner for dette scenariet? Hvem har øvd?

Om kronikkforfatteren

Ingvald Thuen er seniorrådgiver innen beredskapsområdet hos CGI Norge. Han har mange års erfaring som beredskapsansvarlig og øvingsleder, og har bakgrunn fra forsvarets enhet for elektronisk krigføring, politiet og politiets sikkerhetstjeneste.

IKT-avhengighet og kompleksitet

Vårt samfunn er helt avhengig av IKT-systemer, tjenester og personell som kan drifte og forvalte disse. Infrastrukturen er kompleks og avhengig av lange, sammensatte og uoversiktlige verdikjeder. Feil eller angrep ett sted kan enkelt forplante seg til andre steder på svært kort tid. Samtidig møter IKT-avdelingene nye krav om tjenester fra omgivelsene. Stramme økonomiske rammebetingelser og høyt tids- og arbeidspress kan føre til kritiske hendelser som kan lamme tilgangen til tjenestene og gjøre sensitive data svært utsatt.

Et trusselbilde i konstant endring – en utfordring

Mars 2019 rammes et norsk industrikonsern av et kryptovirus. Nærmere bestemt et såkalt løsepengevirus. Skadevaren traff konsernets pc-er og produksjonssystemer, og hele det globale datanettverket ble tatt ned for å rense berørte datamaskiner for skadevaren. Hele konsernet med 35.000 ansatte i 40 land ble berørt av dataangrepet. Evalueringer viste i etterkant at det økonomiske tapet etter den første hele uken etter cyberangrepet ble anslått til å være på 300-350 millioner kroner. I følge NSM kostet løsepengevirus verdenssamfunnet 90 milliarder i 2019. De kan også fortelle at løsepengevirus har vært en økende trend de siste årene, både i Norge og internasjonalt. Det er en angrepstype som stadig blir mer vanlig og avansert.

7. januar 2020 identifiserer kinesiske helsemyndigheter et koronavirus etter et virusutbrudd som startet i den kinesiske storbyen Wuhan. Norge har blitt sterkt preget av virusspredningen og etter fredag den 13. mars har vi fått en ny hverdag. Norge er nå avhengig av at teknologien fungerer for våre kritiske samfunnsfunksjoner, og at de fungerer med redusert bemanning. Ledelsen i flere virksomheter har tatt frem sine beredskapsplaner for pandemi, mens mange andre ledere angrer nå på at de ikke tok seg tid til, eller avsatte ressurser til, å få disse planene på plass. Det er nå man ser verdien av detaljert beskrivende tiltak som «backup-personer» kan innføre slik at man kan overta rollen og utføre viktige oppgaver til personer som er blitt syke eller satt i karantene. Der slike tiltak ikke er på plass som en del av beredskapsplanverket, vil «backup-personer» bruke mye lengre tid på å utføre oppgaven, eller man klarer det ikke – og krisen eskalerer.

Dette er ett eksempel fra det siste året som viser én ting: At vi lever i en sårbar verden. Dataangrep kan på millisekunder lamme en bedrifts IKT-systemer, enten de er utløst av uansvarlige hackere, fremmede makter eller kriminelle syndikater. Virus som sprer seg raskere enn noen gang kan lamme hele samfunn på kort tid. Grensene er flyttet. Det umulige har blitt mulig. Alle vi som arbeider med beredskap må derfor tenke nytt hvis vi skal kunne mestre dette århundrets dramatiske utfordringer innen IKT-området.

Hvorfor gjennomføres det ikke beredskapsøvelser?

Jeg har arbeidet med alle typer sikkerhetsspørsmål i over 30 år. Både som politimann, sikkerhetskonsulent, øvingsleder og beredskapsansvarlig. Hvis jeg skal oppsummere mine erfaringer, må det bli følgende: Beredskapsøvelser innen IKT-området prioriteres alt for lavt i dag. Dette kan skyldes at man ikke forstår viktigheten av å gjennomføre beredskapsøvelser, eller man vet ikke hvordan man skal øve på en effektiv måte.LES OGSÅSikkerhet i usikre miljøer

For flere virksomheter kan i tillegg økonomi sette en stopper for øvelser. Dette er et ledelsesproblem da man ikke har budsjett eller ressurser til å planlegge og gjennomføre øvelser. Dette kan få alvorlige konsekvenser når man plutselig blir utsatt for ekstraordinære hendelser som lammer IKT-tjenestene som virksomheten og kundene er helt avhengig av. De uten beredskapsplaner har et dårlig utgangspunkt.

Systematisk arbeid

Det finnes ingen raske og provisoriske løsninger. Enhver bedrift eller organisasjon som vil verne om sine verdier, kunder og ansatte i dagens trusselbilde må tenke på sikkerheten i alle ledd. De må systematisk trenge inn i alle deler av sin virksomhet, identifisere og analysere de områdene hvor risikoen er størst, gjennomføre klare og logiske tiltak, samt gjennomføre beredskapsøvelser.

Slik jeg ser det dreier det seg ikke om kortsiktige straksløsninger drevet frem av øyeblikkets behov. Det dreier seg om en kontinuerlig prosess. Sikkerhet og beredskap må bli en integrert del av hele organisasjonens virksomhet. Det vil ikke bare bidra til å begrenses skaden når en krise oppstår, men det vil også bidra til å forebygge krisesituasjoner. Sikkerhet og beredskap dreier seg ikke bare om å håndtere skaden i etterkant. Det dreier seg om å kontrollere risiko i forkant. For å klare det må man gjennomføre regelmessige beredskapsøvelser.

Noen øver fordi det er lovpålagt, andre har krav til å øve en gang i året, eller annet hvert år, i sine interne instrukser og retningslinjer. Men dessverre er det mange som ikke oppfyller sine egne målsettinger og krav. Gjennomføring av beredskapsøvelser blir nedprioritert og i noen tilfeller ignorert. Øvelser er for ressurskrevende og koster for mye.

Øve i komfortsonen

Et spørsmål som flere stiller seg er: «Gjør øvelse mester»? Det er mange forhold som spiller inn her for å kunne svare ja på det spørsmålet. En viktig faktor er hvordan man øver. Min erfaring er at mange øver for tradisjonelt. Så her er det stort rom for nytenkning.

Av de som øver velger flere virksomheter ofte å øve på det kjente, og det de vet på forhånd at de er i stand til å håndtere. De øver innen komfortsonen. Utenfor komfortsonen er det farlig, og man er redd for at man ikke takler forhold utenfor sonen. Dette medfører at man ikke er i stand til å håndtere det uforutsette og et trusselbilde som konstant er i endring. Det uventede skjer plutselig og overraskende.LES OGSÅHvem har ansvaret når tillit misbrukes av våre aller nærmeste?

Kostnader spiller som nevnt alltid en stor rolle når det gjelder beredskapsøvelser. De fleste øvelsene jeg har vært øvingsleder for har derfor blitt gjennomført på dagtid. Vi vet derfor ikke hvordan virksomheten vil håndtere hendelsen utenfor normal arbeidstid, en helg eller under ferieavvikling. Dette er en akilleshæl for mange selskaper i dag.

Hvorfor øve?

Beredskap er tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere uønskede og/eller ekstraordinære hendelser og kriser. Det innebærer med andre ord å være forberedt på at slike hendelser og kriser kan inntreffe, og ha utarbeidet planer og tiltak på forhånd for å kunne eliminere eller begrense konsekvensene.

Øvelser er et viktig virkemiddel for å øke krisehåndteringskompetansen og styrke samarbeidet internt i organisasjonen og med aktuelle samarbeidspartnere eller tjenesteleverandører.

Det er viktig at man utvikler en felles forståelse av aktuelle trusler og mulige konsekvenser, da man ved en virkelig hendelse ikke vil ha tid til lange diskusjoner. Mangelfull informasjonsutveksling og ulik forståelse av mulige konsekvenser av en kritisk hendelse kan være katastrofalt.

Planlegging og gjennomføring av øvelser må bidra til entusiasme og kreativitet der alle ønsker å bidra. Gjennom øvelser skal vi gjøre hverandre gode. Det å fokusere på å gjøre deg og de rundt deg best mulig er ikke bare lurt, men veldig positivt med tanke på beredskapsarbeidet.

Våg å øve utradisjonelt. Tørr å planlegge uforutsette øvelser som legger opp til at man kan feile. På denne måten gjør vi hverandre gode.

Hentet fra: https://www.digi.no/artikler/kommentar-hvorfor-glemmer-mange-a-gjennomfore-beredskapsovelser-innen-ikt-omradet/488481

Dobbelt så mange meldinger om avvik og fire ganger så stor trafikk på nettsidene

Slik har GDPR-loven rammet Datatilsynet.

EUs nye personvernforordning GDPR trådte i kraft her til lands 20. juli. Dette har folk flest allerede fått merke gjennom en hel rekke eposter fra bedrifter som endrer personvernsvilkårene sine. Men også hos Datatilsynet strømmer det på med meldinger knyttet til det nye lovverket.
Som ansvarlig tilsynsorgan skal Datatilsynet varsles av bedrifter og virksomheter dersom de har avdekket egne brudd på reglene. I fjor på samme tid hadde det kommet 189 slike avviksmeldinger, mens det så langt i år har kommet 499 – nesten tre ganger så mye.

– Dette regner vi med har å gjøre med den nye lovgivningen og at det stilles strengere krav, sier avdelingsdirektør for teknologi Hallstein Husand i Datatilsynet til NTB.

Samtidig er trafikken på datatilsynet.no firedoblet.

– Gjelder alle med ansatte

Hallstein Husand, fagdirektør i Datatilsynet.

Kort fortalt skal GDPR gi vanlige folk bedre kontroll over hvilke personopplysninger ulike selskaper samler inn om dem på nettet. I kjernen av regelverket ligger et krav om samtykke. Samtidig innføres «retten til å bli glemt». Det betyr at folk skal kunne be om å få personopplysninger slettet.

– Har du ansatte, kunder eller klienter, så behandler du personopplysninger, og da gjelder lovverket. Sånn var det før også, men vi opplever at mange har satt i gang arbeid med dette etter at GDPR er blitt mye omtalt i mediene. Vi er bekymret for dem som ennå ikke har skjønt hvilke konsekvenser det har for dem, sier Husand.

Konsekvensene av brudd på lovverket kan i verste fall bli alvorlige. Selskaper kan bli ilagt et overtredelsesgebyr på opp til på opptil 20 millioner euro – eller 4 prosent av den årlige globale omsetningen dersom dette utgjør mer. For store internasjonale selskaper betyr det at bøtene kan vokse til milliardstørrelse.

– Vi har også tidligere hatt muligheten til å ilegge gebyrer, og det er noe vi har brukt. Forskjellen er at det nå blir et helt annet nivå på gebyrene, sier Husand.

Sommerstille

Snart to uker etter at det nye lovverket ble innført, har Datatilsynet foreløpig ikke fått inn noen nye saker hvor det har vært aktuelt å vurdere gebyr.

– Vi har inntrykk av at GDPR blir tatt på alvor. Det finnes både virksomheter som tar det veldig på alvor, mens andre kanskje ikke har erkjent at dette treffer dem. Men det gjør det, sier avdelingsdirektøren.

Inntrykket til Datatilsynet er at mange virksomheter har vært i forkant for å få orden i sysakene sine før 20. juli. Selv om trykket har vært stort så langt i år, var den første uken etter innføringen forholdsvis rolig.

– Timingen med at dette kom på sommeren, har gjort at det har vært ganske stille. Vi har ikke fått så fryktelig mange flere henvendelser enn på en vanlig sommeruke, sier Husand om den første uken.

Hvorfor Office 365?

Office 365 bidrar til økt produktivitet gjennom bedre samhandling, større trygghet og økt fleksibilitet. I tillegg er Office 365 er midt i blinken for bedrifter som ønsker en alltid oppdatert programvare, uten å måtte drifte denne selv.

happy.png

Med Office 365, som er markedets mest helhetlige skytjeneste, oppnår brukerne en rekke gevinster. De ansatte har tilgang til nyeste versjon av programmer og dokumenter, hvor som helst og på alle plattformer – iPad/nettbrett, smarttelefon eller PC. De kan jobbe sammen på en felles plattform, samhandle i ett og samme dokument, enkelt dele dokumenter og finne igjen filer produsert av andre.

Tilgangen til dokumenter, e-post, kalender, Skype for Business og Office-pakken sørger for at administrative oppgaver strømlinjeformes. 

Det blir ingen store investeringer, ingen servere – og dermed ingen nedetid!

Nedenfor har vi listet opp 10 fordeler bedrifter vil få med Office 365.

 Sikker lagring i skyen

Microsoft Office 365 sørger for tilgang til dokumenter, epost, kalender, Teams og Office-pakken gjennom sikker lagring i skyen. Du betaler per måned og per bruker for akkurat det du trenger.

 Alltid nyeste versjon

Med Office 365 jobber du alltid med de nyeste versjonene av programmer som Excel, Word, Teams og Outlook. Alt oppdateres løpende. Det er enkelt å legge til ansatte, og tilgangen kan settes opp slik at dine ansatte automatisk logges på Office 365 idet de logger seg på bedriftens server.

 Tilgang 24/7

En av fordelene med Office 365 som vi i W-TEK liker aller best, er at brukerne ikke lenger er bundet til kontorpulten. Du har tilgang til arbeidet på web uansett hva slags enhet du jobber på, uten å måtte vente på at dataene skal synkroniseres. Det er enkelt og ukomplisert å jobbe via mobile enheter. Så lenge du har dokumentene dine lagret i skyen, kan du få tilgang til dem fra hvor som helst, inklusive de aller fleste nye mobiltelefoner og nettbrett.

Med Office 365 kan dine ansatte sende og motta e-post, chatte, ha videomøter, ringe og motta samtaler – så lenge de har internettforbindelse. Alt av dokumenter er trygt lagret i skyen, enkelt å dele og å få tilgang til.

 Styrker samarbeidet

Med verktøyet SharePoint kan dine ansatte enkelt samarbeide i et team, og dere unngår forvirringen som kan oppstå med flere versjoner av samme dokument. Du kan spore endringer og legge inn kommentarer til de andre som jobber i samme dokument samtidig.

SharePoint er stedet der alle du arbeider med, både innenfor og utenfor organisasjonen, samles for å jobbe i sanntid. Dere kan opprette og dele innhold ved bruk av de samme, velkjente Office-verktøyene du bruker hver dag. Det er i praksis som å ha bedriftens intranett i lommen!

 Ingen maskinvare

Med Office 365 slipper du å tenke på servere og serverdrift. Nedetid hører fortiden til. Microsoft garanterer 99,9 prosent oppetid. Skulle et av Microsofts datasentre ha nedetid, vil kundene umiddelbart bli overført til et som er oppe, uten forstyrrelser for deg som bruker. Hvis du ofte er ute og reiser i jobben, vil du fort merke at det å slippe maskinvare er en av de aller største fordelene med Office 365.

Og hvis du glemmer PC-en hjemme, eller den krasjer rett før en presentasjon? Ikke noe problem – logg inn i din Office 365-portal, så har du full tilgang til e-post, kalender, dokumenter, filer og de kjente Office-programmene på nett (Word, Excel, PowerPoint og Outlook).

 Skalerbare løsninger

Med Office 365 betaler dere en fast lav pris per bruker i måneden. Etter hvert som bedriften vokser, betaler dere kun for ekstra lagringskapasitet og ekstra tjenester når dere faktisk må ha det. Dere kan skalere opp eller ned etter behov. All informasjon og alle data lagres i OneDrive for Business. Office 365 vokser sammen med din bedrift, og det blir aldri manglende lagringsplass.

 Kjent brukergrensesnitt

Løsningen integrerer desktop-apper med skybaserte versjoner av Office-verktøyene, som ansatte allerede er godt kjent med. Dermed kommer de raskt i gang med å jobbe effektivt.

 Høy sikkerhet

Office 365 har høye sikkerhetskrav og er spesielt utformet med hensyn til bedriftssikkerhet. En alltid oppdatert antivirusløsning i nettskyen gir deg sikrere e-post. All data beskyttes og sikkerhetskopieres, slik at din bedrift ikke behøver å bekymre seg for å miste bedriftssensitive data.

 OneNote

Det er mange måter å skrive notater på i jobbhverdagen. Post-it-lapper, papirblokker, etc. Med OneNote får du en digital skriveblokk, hvor du enkelt kan finne igjen gamle notater, samt dele notater med andre. Du får notatene på alle dine enheter, der du er. OneNote forhindrer at ansatte har utallige Word-dokumenter lagret på ulike steder, og som er vanskelig å finne tilbake til igjen.

Oppsummering

Office 365 gir deg en helt ny måte å samarbeide på og gjør din bedrift langt mer produktiv.

Programmene i Office 365 gir deg alt du trenger for å få jobben gjort, fra hvor som helst. De er enkle å ta i bruk, da brukergrensesnittet er noe dine ansatte er vant med fra de velkjente Office-programmene.

Kort oppsummert kan man si at Office 365:

  1. Gjør det mulig å dele dokumenter og filer på en enkel og trygg måte
  2. Bedrer samhandling mellom interne og eksterne gjennom blant annet sanntidsredigering
  3. Kommer med et uslåelig sikkerhetsnivå

Kort sagt: Jobb med hvem du vil, hvor du vil, og når du vil!

For disse er Samsungs nye super-SSD det smarteste valget

Det tok Samsung åtte måneder å gjøre 970 EVO enda bedre, og resultatet er 970 EVO Plus – en super-SSD som innhenter storebror 970 Pro til et nivå hvor det er små marginer som skiller de to. Prisene på de nye SSD-ene er også betraktelig lavere enn startprisene på 970 EVO da de først lanserte i april i fjor, og representerer i det hele tatt en veldig god grunn til å oppgradere din gamle lagringsdisk dersom du hittil har holdt tilbake.

Samsungs nye 970 EVO Plus kommer som originalen i utgaver med 250GB, 500GB og 1TB, mens en 2TB-utgave er tilsiktet lansering midtveis i april.

Hva har Samsung å by på nå?

En kan starte med å gjengi tallene Samsung selv skryter av denne gang: 970 EVO Plus har skrivehastigheter som er opptil 57 prosent raskere enn 970 EVO, lese- og skrivehastighetene er oppgitt til å være på henholdsvis 3500 MB/s og 3300 MB/s. Økningen i lesehastigheten er ikke all verdens, men man finner en betydelig økning i skrivehastighet som i forgjengeren utgjorde 2500 MB/s. Dette er ifølge selskapet bransjeledende og setter en ny standard for lagring på en effektiv måte, enten du er den mest ivrige blant gamere eller bare en entusiast som ønsker det nyeste.

For å gjøre rede for resten av det tekniske så er det greit å påpeke at Samsung skryter av sin hittil mest avanserte teknologi som har funnet sin vei til deres nyeste forbruker-SSD: det karakteriseres i oppdatert 3-bits MLC V-NAND-teknologi (nå i sin femte generasjon) med selskapets første 96-lags V-NAND, noe som i kombinasjon med den forbedrede Phoenix-kontrolleren og nyere programvare gjør Samsungs nyeste forbruker-SSD til noe av det kraftigste lagringsmediet du får tak i, i hvert fall inntil det introduseres en ny bransjestandard med fjerdegenerasjons PCIe-grensesnitt.

Utmerket for profesjonell bruk

Inntil videre må man altså nøye seg med det Samsung klarer å presse ut av dagens teknologi, men dette trenger ikke nødvendigvis være dårlige nyheter: der 970 EVO Plus kanskje har sin største sjarm ligger i det faktum at tilfeldige lese- og skriveoperasjoner har opplevd kraftig økning i både lav kødybde-ytelse såvel som høy. Selskapet skryter eksempelvis av at den nye SSD-en tilbyr lesehastigheter som er mellom 46 og 39 prosent (for henholdsvis 1 til 4 QD og 8 til 32 QD) raskere enn den nest raskeste NVMe-SSD-en i dagens marked – noe som bør gjøre 970 EVO Plus til en veldig aktuell kandidat for brukere i profesjonelle settinger.

Brukere i slike settinger bør nemlig huske at de tilfeldige operasjonene typisk utgjør et langt høyere antall aktiviteter enn de sekvensielle, og at en drastisk ytelsesforbedring i de tilfeldige lese- og skriveoperasjonene resulterer i raskere PC-oppstart så vel som åpning av ulike programmer, nettsurfing – ja til og med bedre gaming-opplevelser. Forøvrig bør det påpekes at høy ytelse i de tilfeldige operasjonene er noe brukere i profesjonelle arenaer burde prioritere ettersom PC-aktiviteter i denne sammenhengen (eksempelvis relatert til bruk av visuelle effekter, 3D-modellering og lignende) ofte begrenses av manglende DRAM.

Uansett, 970 EVO Plus-en vi fikk inn til test var en 500GB-variant som skiller seg ut med sin forventede totale skrivekapasitet på 300TB samt 3300MB/s og 480K IOPS i henholdsvis sekvensiell lesehastighet og tilfeldig lesehastighet i høyere kødybde:

Den nye SSD-en ble dyttet inn i en halvveis sliten maskin med Gigabyte Z170-hovedkort og i5-prosessor med 8GB minne før installeringen fant sted og alt var klart til test.

Tenk på dette først

Før man går videre med å beskrive de første inntrykkene med den nye disken så kan det være kjekt å ta en forhåndsregel i det store spørsmålet som er hvorvidt man skal bruke den dedikerte m.2-porten (om man i det hele tatt har en) eller et av PCIe-portene i kombinasjon med adapter. Sørg uansett for at x4-porten på hovedkortet ditt er av tredje generasjon for å unngå eventuelle flaskehalssituasjoner.

Naturlig nok er 970 EVO Plus fullstendig kompatibel med Samsungs overføringsverktøy i Data Migration Software samt Magician-programmet som gjør at du får maksimalt ut av disken. Utpakking av en NVME-disk i m.2-formatet har etter hvert blitt mindre hokuspokus enn det en gang føltes som, og i pakken finner du en bruksanvisning dersom du trenger hjelp for å sette det opp.

Overgang fra en gammel SSD

Etter installering av den nye SSD-en og overføring fra en eldre SATA-SSD fra Crucial er alt klart for nye lagringsopplevelser, og uten at det nødvendigvis bør overraske så merkes kortere ventetider på alt fra oppstart (disken ble aktivert som systemdisk) til åpning av ulike applikasjoner og spill i tillegg til ladetider i de forskjellige spillene man har spilt med 970 EVO Plus installert. Det er fort gjort å gi placebo æren for dette, men ikke i et tilfelle hvor man gjør overgangen fra en eldre Crucial BX100-SSD som for øvrig har gjort en ypperlig jobb i flere år.

Når det er sagt så tyder ting på at vår konfigurasjon er et potensielt hinder i diskens kamp om å yte på det nivået Samsung skryter av: dette går fram i stor grad på tvers av alle testene som er utført for både kartlegging av de sekvensielle hastighetene og hastighetene i de tilfeldige operasjonene.

Eksempelvis er vi et stykke unna å nå helt opp i taket hva gjelder særlig sekvensiell skrivehastighet, i tillegg til at de tilfeldige lese- og skrivehastighetene i lavere kødybde ikke kommer altfor nære de offisielle tallene fra Samsung. Disse lyder på henholdsvis 19K og 60K IOPS, mens våre resultater på disse måltallene er 15K og 49K IOPS.

Det skal sies at Samsung opplyser om at de har målt «maksresultater» som i bunn og grunn er et argument for at resultatene kan vike fra forskjellige oppsett til oppsett. Det gjør det likevel enda mer interessant og viktig som sådan at man foretar relative målinger og gjerne forholder seg til én konfigurasjon over tid, selv om dette fort kan bli upraktisk.

Bør du kjøpe 970 EVO Plus?

Uansett: den aktuelle diskusjonen for de som vurderer å gå til anskaffelse av 970 EVO Plus beror på de aspektene som gjelder hva slags lagringsmedium du gjør en eventuell overgang fra, hva dine typiske PC-aktiviteter er og dine forventninger til hva generasjonsskiftet i PCIe-verden kommer til å innebære for SSD-utviklingen.

For dersom du kommer fra en eldre SSD så er det vanskelig å gi uttrykk nok for at 970 EVO Plus er en absolutt nobrainer – likegyldig om du går til anskaffelse av den minste lagringskapasiteten på 250GB med intensjon om å bruke denne som systemdisk for lynkjapp oppstart, eller om du likegodt punger ut for en variant med større kapasitet for å bruke denne som hovedlagring. Den vil behandle deg bra, og det er heller ikke så kostbart.

Ved overgangen fra en nærmest utdatert SSD er det snakk om åpenbart forkortede ladetider og langt bedre flyt, men samtidig bør man være oppmerksom på at det samtidig er en nesten-uendret oppskrift fra forgjengeren i 970 EVO, som i dette tilfellet blir særlig relevant for de som vurderer en oppgradering fra fjorårets modell, eller kanskje til og med lillebror 960 EVO – som vi også testet. Poenget er at den samme maskinvaren kun introduserer den ytelsesøkningen som Samsung tillater ved effektivisering av programvaren.

Dette gjelder fram til aktørene får nyere teknologi å bryne seg på i form av 4. generasjons PCIe-grensesnitt som nå ikke virker å være altfor langt unna. Slik teknologi legger forhåpentligvis opp til at SSD-produsentene kan ty til innovative løsninger som i tur senker prisene på slike lagringsenheter ytterligere, og muligens løse problemet som er at slike SSD-er fort kan bli litt varme og derfor bremse ytelsen.

Kontakt oss for gunsitge priser, montering og levering.

Kilder
Seirwan Kareemi, 4. februar 2019, http://www.itavisen.no

Du bør oppdatere Firefox NÅ

Både Mozilla og amerikanske myndigheter sier du bør skynde deg.

Mozilla har lansert en ny oppdatering som tetter en kritisk sårbarhet i Firefox.

Feilen gjorde det mulig for angripere å ta over systemet ditt, ifølge US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Mozilla kan opplyse at hackere allerede har utnyttet hullet for å gjennomføre angrep.

– Brukt som en del av målrettede angrep

Feilrettingen ble lansert onsdag og hvis du har skrudd på automatiske oppdateringer (er skrudd på som standard) skal du altså være trygg.

– Tirsdag 7. januar 2020, rapporterte det kinesiske sikkerhetsselskapet Qihoo 360 inn en sårbarhet som ble brukt som en del av målrettede angrep på et lokalt nettverk, sier en Mozilla-talsperson i en uttalelse.

Under et døgn etter at Mozilla ble kjent med saken lanserte de altså en oppdatering.

For å sjekke at du har den nyeste FIrefox-utgaven kan du klikke på «Firefox» i toppmenyen og deretter velge «Om Firefox». Derfra kan du manuelt oppdatere nettleseren, hvis det trengs.

Kilde:
Øyvind Skogmo Hansen, 10. januar 2020
CNET

Dell´s nye flaggskip

XPS 13 er Dells ubestridte bærbar-flaggskip og gjør det alltid skarpt i testene. Siden 2015, da maskinen fikk en stor designoverhaling med så godt som ikke-eksisterende skjermrammer, har imidlertid mange latt seg plage av én ting: at webkameraet ble relokalisert til det nedre hjørnet av skjermen.

Dette førte til at kameraet raskt fikk kallenavnet «nose cam», ettersom det filmet rett opp i snyteskaftet ens. Ikke veldig flatterende, verken for private samtaler eller for nettmøter med jobben.

Dell XPS 13

Skjerm: 13,3″ IPS, inntil 3840 x 2160 (16:9)
Prosessor: Inntil Intel Core i7-8565U
(4 kjerner @ 1,8 – 4,6 GHz)
Grafikk: Intel UHD 620
Lagring: Inntil 2TB M.2 PCIe-SSD
Minne: Inntil 16 GB (2133 MHz LPDDR3)
Kommunikasjon: 802.11ac, BT 4.2
Porter: 2x Thunderbolt 3, 1x USB-C 3.1, minnekortleser, lydutgang
Vekt/tykkelse: 1,23 kg, 11,6 mm
Pris: Ukjent

Med den nye XPS 13, som kommer på markedet denne uken, viser de at de har lyttet til folks klager. Kameraet flyttes nemlig opp til sin vante plass over skjermen igjen.

Betyr det at Dell må ha gjort skjermrammene tykkere igjen? Så absolutt ikke. Selskapet har i stedet brukt to år på å forske frem et nytt kamera som er langt, langt mindre enn dagens modeller.

Høyden på kameraet er redusert fra 7 millimeter helt ned til 2,25 millimeter, og det totale fotavtrykket er redusert med omtrent 75 prosent. Det er intet mindre enn imponerende.

Konkurrenten Asus fant en litt annen løsning, og lagde i stedet en reversert «skjermleppe» på sin nye bærbar PC.

Dells løsning er dog ikke helt kompromissløs, for ansiktsgjenkjenning med Windows Hello er borte fra den nye generasjonene XPS 13-maskiner. Fremover må du dermed belage deg på å logge på Windows med fingeren, men det fungerer jo også ganske godt.

Kommer i helhvit versjon

Nye XPS 13 kommer i «Frost White»-utførelse.

Nye XPS 13 ser ellers ganske gjenkjennelig ut, men noen små og svært ettertraktede endringer er også på plass for å forsvare lanseringen av en helt ny modell.ANNONSE

For det første er XPS 13 nå tilgjengelig i matt lys utførelse kalt «Frost White». Dermed har du et tredje fargevalg om den tradisjonelle sølvdraperte og sorte karbonfiber-utgaven, eller rosegull-modellen, føltes helt riktig.

Viktigere er det kanskje at skjermhengselen er oppgradert slik at du endelig kan åpne skjermen med én finger uten at basen følger med på veien. Sistnevnte bidrar til at nye XPS 13 føles mer raffinert enn forgjengeren.

Skjerm i toppklasse

XPS 13 er også tilgjengelig i sort karbonfiber-utførelse.

Byggekvaliteten på XPS 13 er som forventet svært god. Som med tidigere modeller leker Dell seg med materialer fra øvre hylle, slik som maskinert aluminium, karbonfiber, vevd glassfiber og Gorilla Glass. Sistnevnte for å beskytte skjermen mot riper.

Som alltid er skjermen helt i toppklassen og den fremstod som å være både sylskarp, lyssterk og å by på flotte, mettede farger. I tillegg virket den å bekjempe reflekser ganske godt, noe man ikke kan si om en del andre paneler konkurrentene bruker i sine maskiner.

Det eneste vi har å utsette på skjermen er det faktum at XPS 13 bare kan vise til et skjerm til kropp-forhold på 81 prosent. Asus er blant produsentene som strekker seg stadig lenger mot det magiske målet på 100 prosent med sin nye ZenBook S13, hvis panel fyller vanvittige 97 prosent av fronten på maskinen.

Et tastatur av den gode gamle sorten

Etter at Apple endret tastene på sine MacBook Pro-maskiner slik at de ble ekstremt kontante og fikk mindre demping har vi og mange med oss vært i sørgemodus over det gamle gode tastaturet. Dells XPS 13 kommer imidlertid ganske nær å replisere følelsen og tilbakemeldingen til det gamle MacBook Pro-tastaturet. Det har god demping, lang vandring og støyer lite, og da er vi fornøyde.

Tastaturet på XPS 13 er solid og byr på både god vandring og demping.
Av porter finner vi både Thunderbolt 3 og USB-C 3.1, men ingen tradisjonell USB-A-port.

Pekeplaten er en såkalt presisjonsplate, med utvidede muligheter for flerberøring og snarveier som kan utføres med hendene. Dermed er det en smal sak å veksle mellom programmer og forstørre innhold eller rulle jevnt nedover en nettside. Musepekeren er ganske presis og responsiv, men helt finmotorikken til Apples ledende pekeplater er det et stykke igjen til enda, akkurat slik som av en eller annen grunn er tilfellet for øvrige Windows-bærbare.

Nye Dell XPS 13 skal dukke opp i butikk de nærmeste dagene, men vi har ikke fått bekreftet nøyaktig norsk lansering eller hva de norske prisene blir. Forgjengeren starter imidlertid på omtrent 14 000 kroner, så vi regner med nykommeren vil få omtrent samme pris.

Anders Brattensborg Smedsrud, 14.01.20, DELL XPS 13 (2019), www.tek.no